Felsefi Sorular

Felsefi Sorular

Felsefe disiplini bilgi, sanat, dil ve varoluşun doğasının incelenmesinden ahlaki, etik ve politik ikilemlere kadar her şeyin incelenmesini kapsar. Yunanca felsefe kelimesinden (kelimenin tam anlamıyla “bilgelik sevgisi” olarak tercüme edilir) , filozofların yıllar boyunca tartışmadıkları pek bir şey yoktur. Buna rağmen, çözülmeden kalan ve muhtemelen her zaman sürecek birçok önemli tartışma ve büyük felsefi gizem var. Descartes’ın bilgi ve kişilik tartışmalarından Aristoteles’in yaşam ve ölümün doğasını analiz etmesine kadar felsefi sorular bitmiyor, bugün hala tartışılan en büyük felsefi sorular arasından altısını listeledik.

En Önemli Felsefi Sorular Nelerdir?

Gerçekten özgür irademiz var mı?

Özgürlük sorunu, insanların davranışlarını neyin belirlediğine dair fikirler insanlık gelişimindeki yüksek aşamayı gösterir. Binlerce yıldır tartışılan özgür irade sorununu tartışmak özellikçe güç çünkü iki karşıt ama aynı derecede mantıklı bakış açısı arasındaki bir çarpışmayı temsil ediyor. Tamamen metafizik açıdan, özgür irademiz yoksa, neden buradayız? Kendi yolumuzu seçemezsek yaşamın anlamı nedir? Yine de tamamen bilimsel bir bakış açısıyla, başka bir şeyden kaynaklanmadan bir şeyin meydana gelmesi nasıl mümkün olabilir? Gerçekten seçebilirsek, bu seçimler nedensiz olmalıdır – çoğumuzun güvendiği bilim modeli içinde açıklanamayan bir şey. Gerçekten kendi irademizle yaptığımız seçimler var mı yoksa her seçimimiz bizden bağımsız sebeplere mi dayalı?

Bir şey bilebilir miyiz?

Şüphecilik sorununu yani hiçbir şey bilemediğimiz görüşü formüle etmek ve yanıtlamak genellikle epistemolojinin (bilgi çalışması) temel sorunu olarak kabul edilir. Şüphecilik tartışmaları için en belirgin başlangıç noktaları, René Descartes ve David Hume’un çalışmalarıdır, “Bilmek” en yaygın kullanılan fiilerden birisidir. Yani durmadan bildiğimizi iddia ediyoruz fakat bir şeyi gerçekten bilmek mümkün mü, Bilmek nedir, nasıl bilebiliriz? Gerçekten bir şey bilemiyorsak düşünme ve konuşma biçimimizde dramatik bir revizyon gerekecek.

Ben kimim”?

“Akıl” ile beden arasındaki ilişki nedir? Beni ben yapan nedir? Akıl ve Beden ayrı ayrı var olabilir mi ? Akıl ve beden ayrı varlıklarsa bu şekilde düalist bir yaklaşım doğru mu, Bizi oluşturan şey tecrübelerimiz mi bilgimiz mi?

Ölüm nedir?

Ölümü anlamak için önce bunun yaşamla ve canlıların sürekliliği ile nasıl ilişkili olduğunu kavramalıyız. Burada ölüm felsefesi kişisel kimlik teorisi ile kesişir, ancak filozoflar hayatta kalmanın ne olacağı konusunda henüz tam bir anlaşmaya varmamışlardır. Aristoteles’e göre, bir şey canlıların tipik kapasitelerinden herhangi birine sahipse “canlı” özelliğe sahiptir: beslenme, iştah veya arzu, büyüme, üreme, algılama, hareket ve düşünce. Bununla birlikte, canlı olmayan cihazlar varsayımsal olarak bunların çoğunu yapabilir.O halde ölüm bu sayılanları yapamama hali midir, Ölüm sadece bedenin yok olması mı demektir?

Evrenimiz gerçek mi?

Yaşadığımız evren gerçek mi yoksa iyi düşünülmüş bir simülasyon mu ? “Gerçek dışı” kurgulanmış bir evrenin parçası olabilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz? Etrafımızda gördüklerimiz gerçekten var mı? Ya Matrix gibi bir evrenin içindeysek veya şu an rüya görüyorsak? Gerçeği nasıl anlarız? Belki de gerçeği bilmemek en iyisi.

Evrensel (Genel Geçer) Ahlak var mıdır?

Yaptığımız her davranış için genel olarak her koşulda doğrudur veya yanlıştır diyebilir miyiz? Bir şeyin iyi olması için topluma faydalı olması yeterli midir? Veya yapılan şey haz mı vermelidir? Veya ahlaki olarak doğru kararı vermemizde yardımcı olacak genel geçer bir kural yoktur diyebilir miyiz?

Güzellik Nedir?

Güzellik nedir? Birisinin güzel bulduğunu neden başkaları çirkin olarak niteleyebilmektedir. Güzellik, estetik yargılar öznel midir yoksa objektif bir yargıya varmak mümkün mü?

Sonuç

Eklenmesini istedikleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabi burada felsefi sorular derken gelmiş geçmiş tüm soruları ele almamız oldukça zor sizlerle en çok tartışılan soruları paylaşarak bir tartışma ortamı yaratmak istedik.Felsefi sorular ve veya felsefe tarihi ile ilgili daha çok bilgi için Wikipedia’nın Felsefe Tarihi sayfasını tavsiye ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir